Kjøpsvilkår & BetingelserSelger

Soldrøm/Marie Larsen, Holmsens Vei 141, 1467 Strømmen

Telefon: 45164939 Mail: post@soldrom.com

Org.nr. 921 712 103


Kjøper

Personen som foretar bestillingen.


Priser

Alle priser i nettbutikk er oppgitt i NOK og er inkludert mva og frakt. Vi tar forbehold i prisendringer vi ikke råder over som: valuta, statlige avgifter og prisendringer hos leverandør/produsent.


Betaling

I vår nettbutikk kan du betale med kredittkort og bankkort via Stripe. Du kan også betale med Paypal.


Levering/henting

Varene du har bestilt blir sendt 1-3 virkedager etter bestillingen er gjort. Vi vet at du vil ha varene så fort som mulig og sender derfor så fort vi kan.

Nedlastbare varer vil komme umiddelbart på e-post.

Om varen ikke skulle være på lager vil du få beskjed, og kan enten få pengene tilbake eller bytte i en annen vare.


Forsendelse

Våre forsendelser blir sendt med Bring/Posten med sporing. Varen blir sendt 1-3 virkedager etter bestillingen, men vi sender forløpende. Nedlastbare varer vil komme umiddelbart etter endt kjøp på e-post.

Skulle vare være utsolgt vil du få beskjed om dette.

Det er kjøperens ansvar å sørge for at det er oppgitt korrekt adresse, mail og telefonnummer ved bestilling. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til Soldrøm, det er kjøper som blir belastet for opprinnelig frakt og returkostnad.

Hvis Soldrøm må sende vare på nytt grunnet ukorrekt adresse eller ikke avhentet pakke, må kjøper betale denne kostnaden. 


Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er også  kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.


Reklamasjon

Dersom varen er skadet ved levering skal dette meldes fra med en gang, aller helst på ankomstdagen. Dette kan meldes ved å sende mail til post@soldrom.com Deretter jobber vi for å komme til best mulig løsning.


Angrerett og retur

Ang. angrerett gjelder Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Du kan returnere vare innen 14 dager, fyll ut vårt angrerettskjema der navn kommer tydelig frem. Varen skal være ubrukt og sendes I orginal emballasje. Du kan velge å bytte til en annen vare eller få pengene igjen.

Last ned vårt angrerettskjema her

Varen skal også sendes trygt tilbake, uten skader og kjøper må selv stå for kostnader ved retur. Vi anbefaler pakke med sporing. Retur kan sendes til Soldrøm/Marie Larsen, Holmsens Vei 141, 1467 Strømmen

Nedlastbare varer vil ikke være mulig å sende tilbake og det er ingen retur.


Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer I henhold til lovgivningen.


Force majeur

Unntak er hvis selger er forhindret fra å levere, foreta en pliktig omlevering, eller at leveringsplikt er urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt.

Andre omstendigheter partene ikke kan råde over er, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp.

Hvis det skulle være knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter, er Soldrøm fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Data og innstillinger for personvern -GDPR

Det du legger igjen på nett av informasjon er beskyttet.  Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer ikke, under noen vilkår til å spres videre til utenforstående. 

For å gjøre Soldrøm så bra som mulig for deg som kunde samler vi inn informasjon fra deg som kunde. Vi bruker den personlige informasjonen du oppgir til oss for å kunne sende deg varene du har kjøpt. Les mer om vårt personvern her.

Din informasjon blir ikke delt med en tredjepart. Våre betalingstjenester Stripe og PayPal er sikre tredjeparter som ikke kan misbruke den informasjonen du har gitt. Ønsker du å slette deg som kunde hos oss, send oss en mail med navn til post@soldrom.com


For spørsmål vedr. våre betingelser og salg, send mail til post@soldrom.com